Praktisk

Praksisadresse

Jeg har praksis på Åbenrå 29, 1124 København K. Der ca 200 m til Nørreport Station. I området er der gode parkeringsforhold med betalingsparkering, både på Gothersgade og i den lille gård umiddelbart overfor huset.

Regler for afbud

Hvis du bliver forhindret til vores aftale, skal du huske at melde afbud senest 24 timer før den pågældende aftale. Såfremt afbuddet er senere, betales det fulde beløb.

Sundhedsordninger, henvisning fra egen læge

Hvis du har en sundhedsordning, er du i mange tilfælde dækket i forhold til psykologbehandling. Kontakt dit forsikringsselskab og hør nærmere om mulighed for dækning. Jeg tager imod henvisninger fra egen læge. Denne mulighed ophører dog pr 31/03/2022.

Betaling

Der betales kontant eller med mobile pay umiddelbart efter hver samtale.

Priser

Individuel samtale – 60 min.                                                Kr. 1.200,- Par- og familiesamtaler – 90 min.                                         Kr. 1.800,-

Med henvisning fra egen læge Priserne er fastsat af staten og reguleres to gange årligt. Egenbetalingen er ca. 40%.

Medlem af Danmark? Sygeforsikringen Danmark yder et tilskud på kr. 200,- pr konsultation.

Supervision Kontakt mig og vi aftaler nærmere. Pris afhænger af gruppestørrelse, varighed mv.