Ledelsessparring

Jeg hører ofte god ledelse beskrevet med ord som tydelighed i forventninger, inddragelse af medarbejderne, fokus på ressourcer, anerkendelse, evne og mod til at sætte struktur og holde fast, når det er det, opgaven kalder på.

Ledelse handler om eksistens, om meningsfuldhed, om valg og om fravalg. Om at manøvrere imellem mange interesser og på samme tid sætte kurs, være lydhør og tydelig. Ledelse er på mange måder en kompleks størrelse, og mange ledere kan opleve sig vældig udfordret – det kan være en særdeles udfordrende position at være i og det kan være svært at få øje på nye veje at gå.

Gennem sparring kan jeg hjælpe dig til at blive klogere på dig som leder, på dine handlemuligheder og på dine valg. Og jeg kan hjælpe dig til at håndtere udfordringer omkring dine medarbejdere.