Links

Nedenfor har jeg refereret en række relevante links, som du kan bruge hvis du fx søger viden om psykologiske emner ønsker at undersøge dine muligheder for at klage over din behandling eller har oplevet en utilsigtet hændelse.

www.psykologeridanmark.dk

Dette er en enkel og informativ over alle de privatpraktiserende psykologer i Danmark, som også er medlem af Dansk Psykologforening. Her kan du anvende flere søgekriterier, fx geografisk placering, ydernummer og ventetid.

www.psykiatrifonden.dk

Psykiatrifonden har en bredt orienterende hjemmeside, dels om deres egne tilbud og dels om mange aktuelle forhold vedrørende psykisk sundhed og sygdom.

www.stpk.dk

Der kan ske fejl i sundhedsvæsenet og fejlene er oftest utilsigtede hændelser (UTH). Sundhedspersoner, klienter/patienter og pårørende kan indberette UTH. Via linket kan du læse mere samt indberette utilsigtede hændelser.

At indberette en UTH er dog ikke det samme som at indgive en officiel klage eller søge erstatning. Alle privatpraktiserende psykologer, som også er medlem af Dansk Psykologforening, er underlagt Etiknævnets principper og de etiske principper for nordiske psykologer. Du finder rammer og vedtægter for begge sæt principper på Dansk Psykologforenings hjemmeside:

www.dp.dk

www.psykolognaevnet.dk

I nogle sager, hvor man i forbindelse med sin behandling har lidt skade, kan det være muligt at søge erstatning. Du kan læse mere om dette på Ankestyrelsens hjemmeside

https://ast.dk.