Privatlivspolitik

Jeg har journalpligt, dvs. jeg noterer dit navn, adresse, cpr-nummer samt det vigtigste indhold i de samtaler, vi har. Journalen skal opbevares i 5 år, hvorefter den markuleres. Din journal opbevares sikkert i mit journalsystem.

Du har ret til aktindsigt. Der må ikke slettes i en journal, men hvis data er ukorrekte, kan der tilføjes en rettelse.

Jeg kan modtage oplysninger fra din læge, fx gennem en henvisning, og fra andre, som du har givet samtykke til må sende oplysninger til mig.

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig, der har adgang til din journal, som opbevares i et aflåst system.

I forhold til vores kommunikation, sletter jeg mails og smsér hurtigst muligt. Jeg overholder retningslinjerne omk GDPR i min mailbesvarelse og både telefon og computer opfylder krav om adgangskoder mv. Ift afregning med regionen (i tilfælde af du har en henvisning) benytter jeg mig af et system, der ligeledes overholder retningslinjerne (Clinic Care).

Jeg kan kun give oplysninger til din læge eller andre, såfremt du har givet samtykke til det. En undtagelse herfra er dog, hvis der er alvorlig risiko for, at du er til skade for dig selv eller for andre. I så tilfælde har jeg pligt til at underrette det (Sundhedslovens §41).

Jeg har skærpet underretningspligt dvs. pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns sundhed og udvikling (Sundhedslovens §4).

Jeg sender relevante oplysninger til sygesikringen/regionen, /Sygeforsikringen Danmark, din sundhedsforsikring eller andre, der helt eller delvist betaler for dine samtaler.